JUDr. Jan Hrnčář publikoval na serveru epravo.cz článek s názvem: Je libo změnit příjmení?

"Jméno a příjmení jsou nepochybně základními identifikačními údaji obyvatele České republiky a znaky individualizace osoby, jež požívají ochrany jako součást základních práv. Používání jména, popř. jmen, uvedených v jeho rodném listě vydaném matričním úřadem, a příjmení, uvedeného v matričním dokladu vydaném z matriční knihy, při jednání před orgány veřejné moci (v úředním styku) je občanovým právem, jakož i povinností. Na porušení této povinnosti pamatuje § 21 přestupkového zákona jako na přestupek proti pořádku ve státní správě, pokud však nejde o trestný čin."

Celý článek si můžete přečíst ZDE.