Když jsem před deseti lety pracoval jako právní praktikant, řekl mi nadřízený advokát: „Mít dvě stě milionů, postavil bych solární elektrárnu. To je nejlepší investice.“ Co by taková investice přinesla? Viděno dnešním pohledem, tak šest nebo sedm let nepodmíněně. Jak je to možné? A jak tomu zabránit?

Solární boom byl nejintenzivnější v roce 2010. Stát ve snaze nalákat investory v oblasti obnovitelných zdrojů energie nabídl vysokou podporu (ve formě výkupních cen, případně zelených bonusů) pro takto vyrobenou elektřinu. Po zjištění, kolik by taková podpora stála při rapidně vzrůstajícím množství budovaných elektráren, začal z tohoto projektu couvat.

To se projevilo právě v roce 2010 skokovým snížením podpory pro zařízení uvedená do provozu od 1. 1. 2011 ve srovnání s dřívějšími. Mnoho investorů se proto snažilo dosáhnout uvedení své elektrárny do provozu ještě v roce 2010, a to i přes tehdejší přetíženost ERÚ a další komplikace. Celá doba byla provázena nejasnostmi a zmatkem.

Mnoho licencí bylo proto později přezkoumáno a byla zahájena řada trestních stíhání. Tato trestní stíhání však byla (a dosud jsou) často vedena schematicky a bez zohlednění individuálních okolností věci, zejména pak úmyslu žadatelů o licenci a dalších relevantních osob. Trestní odpovědnost je dovozována plošně. Formální vady některých dokumentů jsou často ze strany orgánů činných v trestním řízení považovány za jasný a dostatečný důkaz o podvodném úmyslu obviněných.

Takový postup však odporuje zákonu a základním zásadám právního státu. O tom svědčí i moje osobní zkušenost s řadou klientů, kteří byli takto obviněni. Jedná se o širokou paletu osob od menších investorů financujících menší FVE např. z prodeje vlastního majetku až po podnikatele budující velké elektrárny, aby v době finanční krize zajistili práci pro své zaměstnance. Jejich reakcí na trestní stíhání je však vždy údiv a nepochopení – pokud to byl stát, kdo zapříčinil stav konce roku 2010, personální nedostatky ERÚ, nejasnou legislativu a další problémy, proč mají za jeho chyby platit investoři jednající v dobré víře?

Díky obhajobě v kauzách řady klientů v solárních kauzách jsem měl možnost poznat tuto problematiku do velké hloubky. A s každým dalším případem se objevují další použitelné argumenty k obraně. Čím více se člověk dostane pod povrch věci, tím více je vidět, jak slabá je v některých ohledech obžaloba. Některé z těchto slabin shrnuji v článku ZDE.

Samostatnou kapitolou je nejednoznačná legislativa upravující podmínky získání vyšší podpory v roce 2010 a její retroaktivní výklad. Této problematice a její využitelnosti pro trestně stíhané bude věnován článek, který vyjde již brzy.

Mgr. Petr Motyčka

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“