Již dva roky uplynuly ode dne, kdy Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal varování před produkty společností Huawei a ZTE. Co varování k druhým narozeninám popřát? Možná trochu sebereflexe by neuškodilo.

Ačkoli byl NÚKIB zřízen teprve před pár lety, i za tuto krátkou dobu si v oblasti kybernetické bezpečnosti vybudoval nezastupitelnou roli. Bohužel doposud se veřejně mluví zejména o jím vydaném varování, které je společně s kauzou Huawei pro média velmi lákavé téma. Přitom to není to nejdůležitější, co úřad po dobu své existence učinil.

I přes „brutálně omezené kapacity“[1] se jeho aktivity neustále rozšiřují. Nejnovějším důkazem je např. reaktivní opatření týkající se aplikace platformy Orion společnosti SolarWinds[2][3]. NÚKIB hrál také nezadatelnou roli v době koronavirové, kdy podporoval kybernetickou bezpečnost nemocnic a dalších částí kritické infrastruktury. Oceňuji i to, že NÚKIB se snaží komunikovat s trhem (i když třeba dle mobilních operátorů by komunikace mohla být intenzivnější)[4] a nalezl i čas pročíst si naši studii, ač se s jejími závěry neztotožnil. Chtěl bych tak tímto i přes naše odlišné právní názory ocenit významnou práci, kterou NÚKIB na poli kybernetické bezpečnosti odvádí.

Teď však zpět k varování a k naší pokračující diskusi, kterou s NÚKIB i formou těchto článků vedeme. To, že varování nebylo vydáno řádným způsobem, když žádná z dotčených osob nebyla před jeho vydáním předem informována či vyzvána k vyjádření, jsme již popsali v naší studii. Sami jsme si jej pracovně nazvali „Varování bez varování“.

Čím tedy do stále trvající diskuze přispět nyní, dva roky od jeho vydání? Třeba tím, jakým způsobem je vydáváno podobné varování v Německu. Tamní právní úprava totiž odpovídá našemu pohledu na věc a její novelizace může být inspirací i u nás v ČR.

Mgr. Petr Motyčka

Více o článku si můžete přečíst ZDE.

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Rádi vás provedeme
problematikou práva