Mgr. Adéla Vojáčková publikovala na serveru Epravo.cz článek s názvem: Exkurz do problematiky používání (i zneužívání) veřejné WIFI sítě - 2. část 

"V první části článku „Exkurz do problematiky používání (i zneužívání) veřejné wifi sítě“[1] byla podána informace o poměrně čerstvém rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci C-484/14, Tobias Mc Fadden proti Sony Music Entertainment Germany GmbH ze dne 15. 9. 2016 týkající se zneužívání veřejně přístupné wifi sítě. Druhá část článku na toto téma navazuje a podává informaci o rozhodovací praxi soudů v sousedním Německu v případě zneužití internetového bezdrátového připojení v domácnosti."

Celý článek si můžete přečíst zde.