Ve středu 13. 7. 2022 vydala Evropská komise své každoroční hodnocení stavu právního státu členů Evropské unie. Obsahuje hodnocení a postřehy napříč i českou mocí zákonodárnou, výkonnou a soudní. Z pohledu trestního práva lze poukázat na tři nejzajímavější zjištění, ačkoli jsou ve zprávě popsány toliko okrajově a obecně.

Za nejvýznamnější lze jistě označit zjištění, že justice v případech tzv. high-level korupce nepostupuje dostatečně rychle. A to ve všech fázích trestního řízení. V tomto ohledu je možné připomenout, že podle nálezu Ústavního soudu ze dne 6. 9. 2006, sp. zn. II. ÚS 535/03, trestní řízení vedené více než 6 let je třeba považovat spíše již za exces, který nelze bez pádných důvodů tolerovat.

K popsanému nešvaru české justice je však spravedlivé uvést, že Evropská komise nezaložila svůj závěr na oficiálních statistikách. Nebo je do zprávy přinejmenším opomněla zanést. Tak či tak, nelze v tomto ohledu prezentovat žádná tvrdá data.

Evropská komise si také všímá veřejné debaty, kterou vyvolala prezidentská milost v dalším z případů high-level korupce. Odkazuje na již všeobecně známou kauzu Balák, ve které byl tehdejší šéf Lesní správy Lány Miloš Balák mj. odsouzen k trestu odnětí svobody v déle tří let. A to za ovlivňování dvousetmilionové veřejné zakázky na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře u nádrže Klíčava. Jak naznačeno, odsouzený trest nenastoupil, neboť obdržel milost. Evropská komise přirozeně nenapadá pravomoc prezidenta milost udělit. Nevymezuje se ale proti udělené milosti ani nikterak jinak. Z jakého důvodu tedy rozebíraný „problém“ do zprávy uvedla není známo.

Za pozitivní lze do třetice označit závěr, že zázemí k plnění úkolů k potlačování korupce je dostatečně zdrojově i odborně zajištěno. Taktéž spolupráce mezi policií a státním zastupitelstvím, jakož i ostatními orgány (např. FAÚ, finanční a celní správou), je na dobré úrovni. Nutno zmínit, že tyto závěry poskytlo státní zastupitelství a NCOZ, lze je tedy považovat za ověřené. Závěrem je možné pro zajímavost uvést, že podle sdělení státního zastupitelství se boji proti korupci věnuje 327 státních zástupců.

Hodnocení tedy nevyznívá vcelku pozitivně. S ohledem na povrchnost, kterou se Evropská komise zmíněným tématům věnovala, však nelze tato zjištění přeceňovat.

JUDr. Jakub Šefrna, advokát

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

 

Mohlo by vás zajímat