Digitalizace zdravotnictví představuje jednu z nejaktuálnějších otázek posledních let. V rámci české legislativy jsme již mohli zaznamenat dílčí právní úpravy jako např. eRecept či eNeschopenka, ucelený předpis ovšem chybí. Tato skutečnost je uváděna jako jeden z hlavních důvodů nutnosti přijetí zákona o elektronizaci zdravotnictví, který má představovat právní zakotvení nových technologií ve zdravotnické oblasti.

Zmíněný zákon měl být původně přijat v březnu letošního roku, kvůli koronavirové pandemii byl však návrh zákona vládou projednán až v září, jeho přijetí je očekáváno během příštího roku. Hlavním přínosem má být zavedení integrovaného datového rozhraní, v rámci něhož mají figurovat tři základní zdravotnické registry, a sice poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků a pacientů. Tyto skupiny by pak měly být vzájemně propojeny za účelem bezpečné a snadné komunikace a předávání informací. Zejména by se mělo jednat o sdílení dat ohledně místa a povahy vyšetření, případně hospitalizace pacienta, spolu s uvedením data a poskytovatele zdravotních služeb (obdobné informace mají v současné době např. zdravotní pojišťovny). Plánované je rovněž zavedení systému pro bezpečné sdílení zdravotnické dokumentace, které by mohlo sloužit jako dočasné úložiště pro případ nezastižení adresáta. Popisované datové rozhraní však nemá sloužit jako centrální úložiště dat, například zdravotnické dokumentace zůstanou nadále v nemocnicích či u lékařů.

Prvotní plán spuštění fungování datového rozhraní byl na rok 2022, nicméně už nyní je téměř jisté, že tento termín nebude možné stihnout z důvodu pozdržení celého legislativního procesu. Přesto se i po zavedení datového rozhraní nejspíš nebude jednat o žádnou velkou změnu, neboť využití zmíněných systémů má být pro poskytovatele zdravotních služeb v prvních deseti letech dobrovolné.

Již bylo zmíněno, že zpoždění přijetí zákona o elektronizaci zdravotnictví má na svědomí současná pandemie. Tato skutečnost je poněkud paradoxní, neboť právě účinnost zmíněného zákona, resp. existence datového rozhraní mohla výrazně usnadnit řešení některých nejpalčivějších problémů vzniklých na základě krize způsobené koronavirem. A to například neznalost počtu obsazených nemocničních lůžek či počtu zaměstnanců na lékařských pracovištích, a s tím související dodávání zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek. Problémem rovněž zůstává testování nakažených, když každá laboratoř využívá svůj vlastní systém, a obecná neschopnost zdravotnictví sdílet data v reálném čase.

Mgr. Denisa Brdlíková

Více o článku se dočtete ZDE.

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Mgr. Bc. Denisa Hirschová - Profilový obrázek
Mgr. Bc. Denisa Hirschová
advokát