Poměrně často se v praxi vyskytují případy, kdy zaměstnanec není schopen doručit svému zaměstnavateli písemnost týkající se vzniku, změn či skončení pracovního poměru[1]. A to jednoduše proto, že zaměstnavatel odmítá písemnost převzít. Zaměstnanec se pak může ocitnout v situaci, kdy se domnívá, že ani z vlastní vůle nemůže svůj pracovní poměr rozvázat, neboť zaměstnavatel jeho písemnost s výpovědí roztrhá či si ji nevyzvedne na poště. Někteří zaměstnanci mívají dokonce za to, že pro platnost své výpovědi potřebují podpis zaměstnavatele. A tak mnohdy i proti své vůli zůstávají v zaměstnání, ve kterém již dávno být nechtějí.

Česká republika se momentálně potýká s nedostatkem pracovní síly napříč obory i regiony.[2] Lze tak očekávat, že zaměstnavatelé nebudou chtít své stávající zaměstnance propustit a odmítnou pracovní poměr rozvázat. Už tak se v pracovněprávních vztazích často řeší spory ohledně skončení pracovního poměru. Můžeme očekávat jejich nárůst? Anebo se většina zaměstnanců prostě smíří s tím, že jejich zaměstnavatel nebude souhlasit s ukončením pracovního poměru?

Mgr. Hana Šarochová

Celý článek si můžete přečíst na PRAVNIPROSTOR.CZ.

[1] Případně písemnost týkající se vzniku, změn či skončení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

[2] Úřad práce v červenci roku 2021 evidoval více než 358.000 volných míst.

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“