V roce 2020 probíhaly v naší advokátní kanceláři transformační procesy, které započaly dubnovou obměnou vlastnické struktury a skončily 31. 12. 2020 logicky navazující změnou názvu kanceláře, který nyní reprezentuje nové složení společníků.

Od 1. ledna 2021 zní obchodní název naší společnosti „Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o.“

K 30. dubnu 2020 došlo v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o. k realizaci dlouhodobě připravované změně vlastnické struktury. Řídící společník JUDr. Jakub Kotrba posílil svůj dosavadní podíl na 46 %, JUDr. Tomáš Chrenek, který byl součástí advokátní kanceláře již od roku 2009, získal 51 % a 3% podíl zůstal JUDr. Janu Nemanskému.

„Změna jména logicky uzavírá transformační rok 2020 v naší advokátní kanceláři. Pro stávající ani budoucí klienty se nemění nic, působíme na stejné adrese a poskytujeme stejný rozsah služeb se silným týmem našich advokátů. Navážeme na úspěšnou mnohaletou práci a nadále se budeme zaměřovat na poskytování komplexní právní pomoci širokému spektru klientů,“ vysvětlil majoritní vlastník kanceláře JUDr. Tomáš Chrenek.

Nové internetové stránky kanceláře jsou nyní na adrese www.chrenek-kotrba.cz, maily všech advokátů i našich zaměstnanců mají nově strukturu prijmeni@chrenek-kotrba.cz, nicméně dosud používané e-maily budou nadále po nějaký čas umožňovat doručení příchozí pošty.

Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba je advokátní kancelář s generální praxí, která ve svých pobočkách v Praze, Brně, Olomouci a Bratislavě poskytuje právní služby týmem čítajícím v současné době 64 osob.

Rádi vás provedeme
problematikou práva