Víte, že brzy Vám k vyřízení určitých úředních záležitostí bude stačit pouze internet? Po přečtení našeho článku se dozvíte více.

Prezident koncem minulého roku podepsal zákon o právu občanů na digitální služby, nazývaný také jako digitální ústava, který má figurovat jakožto obecný předpis pro dílčí legislativu v oblasti digitální agendy veřejné správy. Na základě zmíněného právního předpisu vznikne státu, v případě zájmu občana, povinnost řešit vybrané úřední záležitosti elektronickou formou, přestože listinná podoba zůstane (zejména kvůli starším lidem) zachována. Nemělo by se však jednat o plné nahrazení analogové formy formou digitální, spíše o zrovnoprávnění elektronické a listinné podoby veřejné služby. 
Nově tak bude možné některé osobní skutečnosti či události zaznamenat do registru práv a povinností, potřebné údaje tak bude stačit úřadům nahlásit pouze jednou. Zároveň tím odpadne povinnost prokazovat se veřejnými listinami, doklady či průkazy. V průběhu následujících pěti let se očekává, že prokázání totožnosti bude dostačující prostřednictvím elektronického občanského průkazu či identitními prostředky bank, bez nutnosti mít jakýkoliv dokument fyzicky ve své blízkosti. 
Veškeré služby státu, jež mají být poskytovány digitálně, by měly být v průběhu letošního roku stanoveny vládní vyhláškou, která bude průběžně aktualizována a doplňována. Prostřednictvím internetu tak bude do budoucna možné vyřídit změny v dokladech, výpisy z rejstříků či zažádat o státní podporu. Ve stávající podobě naopak zůstanou úkony, jejichž povaha digitální užití vylučuje, jako je například svatba, rozvod či kontrola technického stavu vozidla.

Mgr. Bc. Denisa Brdlíková
 

Mgr. Bc. Denisa Hirschová - Profilový obrázek
Mgr. Bc. Denisa Hirschová
advokát