Prozatím si mohou otcové po narození potomka v šestinedělí vybrat sedm dní dovolené, pokud odvádějí nemocenské pojištění. Dne 28. července 2021 však schválila Poslanecká sněmovna ČR novelu zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která přináší prodloužení otcovské dovolené z jednoho týdne na dva týdny a dále např. zmírňuje podmínky nároku na ošetřovatelské volno.

U otcovské dovolené se krom jejího prodloužení také prodlužuje období po narození dítěte, kdy mohou otcové čerpat dovolenou, a to o dobu hospitalizace novorozence. V praxi to znamená to, že v případě, kdy je dítě například v inkubátoru a otec s dítětem není prakticky v žádném kontaktu, není nucen, aby dovolenou čerpal až bude maminka s dítětem z nemocnice doma. Dle ministryně Jany Maláčové tak, „Tatínek bude mít možnost si vybrat, jestli ji bude čerpat v prvních šesti týdnech po narození dítěte nebo až v šesti týdnech poté, co jeho potomek bude propuštěný z nemocnice“.

Dle navrhovatelů novely naplní tato změna účel otcovské dovolené, a to možnost podílet se na péči o dítě a na chodu domácnosti. Podle předkladatelů tohoto návrhu jde navíc o implementaci části evropské směrnice do českého právního řádu, která doposud nebyla do našeho právního řádu promítnuta.

V případě otcovské dovolené dostávají otcové 70 procent základu svého příjmu, tedy stejně jako ženy na mateřské.

Pokud jde o ošetřovatelské volno, novela poslanců zkrátila dobu, kterou musí člověk, jenž má být ošetřován, strávit v nemocnici. Toto ošetřovatelské volno může trvat až 90 dnů, přičemž členové rodiny se mohou střídat. Z nemocenského pojištění je pak těmto osobám vypláceno 60 procent základu svého příjmu. V tuto chvíli je o ošetřovatelské volno možné požádat v případě, že daný člověk stráví alespoň sedm kalendářních dnů v nemocnici. Nově bude možné o ošetřovné požádat už za předpokladu, že nemocný člověk pobýval v nemocnice 4 kalendářní dny. Podmínka hospitalizace by se navíc neměla uplatňovat v případě péče o lidi v konečném stadiu nevyléčitelné nemoci. Dále nebude muset být žádáno o vydání rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobě péče v den ukončení hospitalizace, jak tomu bylo nyní, ale až do doby 8 dnů po skončení hospitalizace.

Dále se také rozšiřuje okruh lidí, kteří budou moci ošetřovné čerpat, „Nebude se vztahovat už jen na ty, co žijí ve společné domácnosti, ale ošetřovné budou moci čerpat i blízcí příbuzní, kteří se budou o nemocného starat,“ vyzdvihuje ministryně. „U dítěte to může být například babička nebo dědeček, přestože s rodinou jinak nebydlí“. Předkladatelé tímto dle důvodové zprávy reagují na slábnoucí mezigenerační soužití.

Pokud návrh novely zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění schválí také Senát a podepíše prezident, nabyde účinnosti dne 1. 1. 2022.

V případě, že nastanou nějaké další změny, budeme Vás o tom na našem webu informovat.

Mgr. David Šedivý

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Mohlo by vás zajímat