Americký ministr zahraničí Michael Pompeo 6. května 2020 telefonicky hovořil s českým premiérem Andrejem Babišem. V rámci hovoru oba politici na dálku podepsali dokument nazvaný Společná deklarace v oblasti bezpečnosti sítí páté generace.

Deklarace má navazovat na dřívější dokumenty přijaté na úrovni EU, a to zejména EU Toolbox či jemu předcházející tzv. Pražské návrhy. Deklarace zmiňuje několik kritérií, která by měla být posuzována v souvislosti s dodavateli ucházejícími se o účast na budování 5G sítí. Konkrétně má být zohledněno[1]:

- Zda dodavatelé nepatřičně nepodléhají zahraničním vlivům bez možnosti nezávislého soudního přezkumu.

- Zda dodavatelé mají transparentní vlastnickou strukturu, dohledatelná obchodní spojení a standardní strukturu řízení společnosti.

- Zda se dodavatelé zavázali své produkty pravidelně inovovat a zda respektují právo na duševní vlastnictví.

- Zda se dodavatelé hardwaru a softwaru chovají v souladu s etickými standardy korporátního chování a zda jsou součástí takového právního prostředí, které vynucuje transparentní chování firem.

Deklarace má ve srovnání s EU Toolbox mnohem užší zaměření. EU Toolbox přináší širokou sadu opatření pro zmírnění rizik při budování sítí 5G sítí zahrnující strategická, technická a podpůrná opatření. Věnuje se sice i kritériím rizikovosti dodavatelů, o těch však pojednává až jeho příloha. Nynější deklarace se naproti tomu nevěnuje bezpečnosti 5G sítí komplexně, ale soustředí se výhradně na otázku důvěryhodnosti dodavatelů. Formulovaná kritéria navíc mohou být v praxi problematická. Nejenže jsou výhradně netechnická a velmi obecně formulovaná, ale navíc zejména hned první z nich je do značné míry politického charakteru. Mohou tak být snadno zneužitelná.

Deklarace nemá přímé právní účinky, a proto je problematické z ní nyní činit závěry. Má-li mít konkrétní dopady, je třeba je promítnout do legislativy. Její znění musí být nejen dostatečně určité, ale zejména nesmí nezákonně omezovat hospodářskou soutěž či ústavní zásady.

Mgr. Petr Motyčka

 

 

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“


Mohlo by vás zajímat