Dědická nezpůsobilost nastává ze zákona, nezávisle na projevu vůle zůstavitele, a to v případech, kdy se dědic svým vlastním chováním vyloučí z dědické posloupnosti po zůstaviteli.

V souladu s § 1481 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“) je z dědického práva vyloučen ten, kdo se dopustil činu povahy úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku nebo manželu nebo zavrženíhodného činu proti zůstavitelově poslední vůli, zejména tím, že zůstavitele k projevu poslední vůle donutil nebo lstivě svedl, projev poslední vůle zůstaviteli překazil nebo jeho poslední pořízení zatajil, zfalšoval, podvrhl nebo úmyslně zničil, ledaže mu zůstavitel tento čin výslovně prominul.

Celý článek naleznete zde :

https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/ht-dedicka-nezpusobilost-v-pripade-spachani-trestneho-cinu-ucasti-na-sebevrazde

Mgr. Saxlová Jaroslava 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“