Měsíčník Právní rádce pravidelně sestavuje žebříček významných právniček, tedy úspěšných žen s velkým vlivem na obor a své okolí. Jak sám uvedl autor Martin Drtina, žen právniček stále přibývá a při nejlepší vůli není možné v žebříčku zmínit úplně všechny.

I proto jsme se u nás v advokátní kanceláři rozhodli představit dámy, které tvoří náš skvělý tým, a poprosili jsme je, aby se nám svěřily, co pro ně znamená pracovat v advokacii.

JUDr. Zuzana Smítková, Ph. D.

advokátka a partnerka

JUDr. Zuzana Smítková, Ph.D., absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1997 a v témže roce zahájila praxi advokátní koncipientky. V roce 2000 se stala advokátkou. Od roku 2019 je rovněž členkou Unie rodinných advokátů. Vzhledem k tomu, že v advokacii působí již více jak dvě desetiletí, má praktické zkušenosti téměř se všemi odvětvími práva. Vedle zastupování klientů v soudních sporech, rozhodčích a správních řízeních, se zaměřuje především na nemovitosti, korporátní právo, rodinné právo, pracovní právo a hospodářskou kriminalitu.

„Advokacii vnímám jako velice důležitou, zodpovědnou a přínosnou profesi, která pomáhá lidem. Stejně jako v medicíně platí i v advokacii, že čím dříve klient vyhledá advokáta s žádostí o právní pomoc, tím jsou vyšší šance na úspěšné vyřešení jeho problému. Advokát svému klientovi často poskytuje vedle právních rad i morální podporu v klientově složité životní situaci. Správný advokát proto musí mít dostatek empatie a lidského pochopení. Advokát také musí na sobě neustále pracovat, sledovat dění ve společnosti i novou legislativu, právní literaturu a judikaturu. V advokacii se prostě člověk nikdy nenudí.“

 

JUDr. Jitka Hořinová

advokátka

JUDr. Jitka Hořinová působí v advokacii od roku 2010. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde složila též státní rigorózní zkoušku. Specializuje se na oblast právní úpravy politických stran a volebního práva, občanské, správní a trestní právo.

„Práce v advokátní kanceláři pro mě představuje způsob, jak se věnovat věcem, které mě baví. V AK TOMAN & PARTNEŘI působím již přes deset let. Takováto dlouhodobá spolupráce poskytuje příjemnou stabilitu oběma stranám.“

 

JUDr. Pavlína Zíková

advokátka
 

JUDr. Pavlína Zíková působí v advokacii již více než 10 let a specializuje se na obchodní právo, občanské právo, vyjednávání, zastupování v soudních sporech, pracovní právo, správní právo a trestní právo. Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2006, následně v roce 2013 složila na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze rigorózní zkoušku. V AK TOMAN & PARTNEŘI působí od roku 2017.

„Zázemí naší advokátní kanceláře je důležité jak pro moji práci, tak pro důvěru a spokojenost klientů, kteří svěřují své právní problémy do rukou zkušených advokátů. Na kanceláři si vážím schopnosti kolegů pracovat v týmu, jehož součástí je i kvalitní a velmi spolehlivá administrativní podpora. Stejně jako pro naše klienty, i pro mě je velmi důležitá tradice a dlouhodobá praxe kanceláře s kvalitním renomé.“

 

Mgr. Jaroslava Saxlová, LL.M

advokátka
 
Mgr. Jaroslava Saxlová, LL.M., je juniorní advokátkou specializující se zejména na občanské, obchodní a zdravotnické právo. V AK TOMAN & PARTNEŘI působí již od dob svého studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, které absolvovala v roce 2015.
 

„Advokacie je pro mě jednou z nejvariabilnějších právnických profesí, která mi dává příležitost setkat se v praxi s různorodými právními odvětvími a současně též možnost účinně pomoci dalším lidem s řešením jejich životních situací po právní stránce.“

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“