Měsíčník Právní rádce pravidelně sestavuje žebříček významných právniček, tedy úspěšných žen s velkým vlivem na obor a své okolí. Jak sám uvedl autor Martin Drtina, žen právniček stále přibývá a při nejlepší vůli není možné v žebříčku zmínit úplně všechny.

I proto jsme se u nás v advokátní kanceláři rozhodli představit dámy, které tvoří náš skvělý tým, a poprosili jsme je, aby se nám svěřily, co pro ně znamená pracovat v advokacii.

Mgr. Bc. Denisa Hirschová

advokátní koncipientka

Mgr. Bc. Denisa Hirschová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2018. V advokacii se pohybuje více než čtyři roky a věnuje se generální praxi.

„V advokacii jsem našla svůj způsob, jak pomáhat lidem, a zároveň, alespoň do určité míry, moci prosazovat či se snažit uchovávat určité hodnoty, na nichž je naše společnost založena, a především ty, kterým věřím i já. I když toto povolání stále obecně vzbuzuje spíše negativní pocity, vnímám ho jako velmi prospěšné a potřebné. Většina práce, kterou právníci odvádějí, není na první pohled nikde vidět, přesto jsem přesvědčena, že bychom bez ní jako lidstvo nedokázali fungovat.“

Mgr. Sabina Čamdžićová

advokátní koncipientka

Mgr. Sabina Čamdžićová absolvovala v roce 2015 Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V advokacii působila již během studia na vysoké škole a znovu se do ní vrátila před dvěma lety. Ve své praxi se specializuje zejména v oblasti rodinného práva.

„Pracovat v advokacii jsem začala po třech letech současného zaměstnání na pozici firemního právníka a externí práce pro reklamní agenturu. V advokacii nacházím skloubení výhod obou mých předchozích zaměstnání – budování kariéry v právním odvětví spolu s obrovskou rozmanitostí pracovních úkolů, příležitostí k seberealizaci a pocitem, že má moje práce opravdový smysl. Věnuji se zejména rodinnému právu, které se dotýká snad nejdůležitějších otázek lidského života, a mne skutečně naplňuje vědomí, že klientům pomáháme usnadnit jejich složitou životní situaci.“

Mgr. Dominika Matoušová

advokátní koncipientka

Mgr. Dominika Matoušová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2019. Od této doby pracuje jako advokátní koncipientka a při své práci se zaměřuje zejména na právo nemovitostí.

„Pracovat v advokátní kanceláři pro mne znamená dělat práci, která mne baví a naplňuje. Těší mne, když klientům pomáhám zrealizovat jejich plány a představy, ať už se týkají osobního života či podnikání. Na práci mne baví, že se jedná o různorodou práci, kdy nikdy nevíte, co přijde, s benefitem příjemného pracovního kolektivu u nás v kanceláři.“

Mgr. Hana Šarochová

advokátní koncipientka

Mgr. Hana Šarochová absolvovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni v roce 2020. Od té doby působí v naší advokátní kanceláři jako advokátní koncipientka.

„Advokacie vyžaduje soustavné vzdělávání a praktické zkušenosti, a proto si velice vážím toho, že mohu pracovat v týmu schopných a kvalifikovaných advokátů. Díky jejich přístupu a času, který mi věnují, se jako začínající právník mohu pokaždé něco přiučit. Každý den v kanceláři je jiný, něčím obohacující, a to mě na tom baví.“

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Rádi vás provedeme
problematikou práva