Nově připravený program COVID Záruka CK, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu má za cíl zmírnit dopady pandemie koronaviru na cestovní ruch. Záruční schémata, s kterými nový program počítá, pomohou zejména malým a středním cestovním kancelářím splnit zákonnou povinnost pojištění ochrany proti úpadku. Podpora se bude poskytovat jeden kalendářní rok, tedy za „pojistné období“, které bylo zahájeno mezi 1. 10. 2020 a 31. 12. 2021. Žádosti o podporu budou přijímat pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB).

Program počítá se schématem portfoliové záruky ČMZRB poskytnuté cestovní kanceláři (ve prospěch pojišťovny) sjednávající si ochranu pro případ úpadku podle § 6 zákona č. 159/1999 Sb. Bankovní záruku by mělo být možné využít jako součást pojištění záruky pro případ úpadku nebo bankovní záruky pro případ úpadku.

Bankovní záruka ČMZRB má činit 75 % z požadované spoluúčasti cestovní kanceláře do 30 % limitu pojistného plnění, tedy maximální pojistné částky, nejvýše však 4 miliony Kč. Zbylých 25 % požadované spoluúčasti si už musí cestovní kancelář zajistit sama. Aktuální předpokládaná alokace programu je cca 300 milionů Kč. Na podporu by mělo dosáhnout 91 % cestovních kanceláří v České republice