Evropská komise přednedávnem předložila návrh tzv. „digitálního zeleného certifikátu“, častěji označovaného jako covid pas. Ten by měl svým držitelům po dobu trvání koronavirové pandemie umožnit cestování v rámci hranic Evropské unie bez dalších omezení. Covid pas v podobě elektronického, a na vyžádání listinného, QR kódu by pak měl získat každý, kdo prokáže splnění jednoho ze stanovených kritérií, kterými jsou očkování proti koronaviru (vakcínou uznanou EU), negativní test na koronavirus či protilátky po prodělání zmíněného onemocnění. Poslední dvě jmenovaná kritéria mají zamezit diskriminaci osob, jež se z různých důvodů nechtějí či nemohou proti koronaviru nechat očkovat.

Evropská komise dále výslovně zaručila, že covid pasy nesmí být podmínkou pro cestování, jinými slovy cestujícím nemůže být znemožněna přeprava do jiného členského státu EU jen proto, že nedisponují covid pasem. Takové omezení by navíc bylo v rozporu se svobodou pohybu a pobytu osob na území Evropské unie zaručenou legislativou EU. Cestující bez covid pasu však musí počítat s možností alternativních opatření v cílové zemi, jako jsou například karanténa či test na koronavirus.

V souvislosti s covid pasy vyvstala rovněž otázka ochrany osobních údajů jejich držitelů. Evropská komise v reakci na danou otázku uvedla, že ochrana osobních údajů bude na vysoké úrovni. QR kód by měl navíc obsahovat pouze zcela nezbytné údaje, konkrétně jméno, datum narození a informace o zdravotním stavu dotyčného ve vztahu ke koronaviru. Evropská komise současně neplánuje zavést žádnou společnou celoevropskou databázi, tudíž by nemělo docházet k masivnímu sdílení shora uvedených dat.

Prozatím se však v případě covid pasů jedná o pouze o návrh, do jehož finálního přijetí je potřeba se vypořádat s relativně dost velkým počtem nejasností, mezi nimi například jak dlouhou dobu bude očkovaná osoba či osoba po prodělané nemoci považována za imunní nebo technické fungování celého systému. Covid pasy rovněž řeší pouze cestování dospělých a nikoliv dětí.

Covid pasy by měly fungovat pouze jako dočasné řešení aktuální situace. Jejich zavedení je plánováno na začátek tohoto léta a platit by měly do doby oznámení konce koronavirové pandemie ze strany Světové zdravotnické organizace.

Mgr. Bc. Denisa Brdlíková

(článek je aktuální ze dne 31.3.2021)

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

 

Mgr. Bc. Denisa Hirschová - Profilový obrázek
Mgr. Bc. Denisa Hirschová
advokát