Pro podnikatele z oblasti cestovního ruchu a pořádání akcí byla schválena nová výzva v rámci programu COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora. Z programu mohou čerpat podnikatelé, kterým v období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 poklesl obrat alespoň o 50 % oproti stejnému období roku 2019 nebo 2018. Pro organizátory akcí je pak rozhodné období 1. 11. 2021 až 28. 2. 2022. Žadatelům bude poskytnuta podpora ve výši 50 % nepokrytých nákladů (70 % pro organizátory akcí). Maximální možná výše podpory na jednoho žadatele činí 1,5 mil. Kč (3 mil. Kč pro organizátory akcí). Alokace výzvy je 2 mld. Kč. Příspěvek nebude možné kombinovat s příspěvky z ostatních podpůrných programů. Žadatelé mohou o podporu žádat v období od 31. 3. 2022 do 17. 5. 2022.

Podrobnosti naleznete v sekci COVID – NEPOKRYTÉ NÁKLADY – SEKTOROVÁ PODPORA.