Nově schválená finanční kompenzace za zrušené adventní trhy se týká jak samotných stánkařů, tak i organizátorů trhů. Provozovatelé trhů mohou žádat odškodnění za dobu od 26. 11. 2021 do 25. 12. 2021, kdy byl provoz adventních a vánočních trhů zakázaný. Maximální podpora pro stánkaře se bude odvíjet od počtu jejich stánků a dnů, kdy měl trvat adventní trh. Kdo měl 1 stánek, tak za 1 den, kdy měl zavřeno, bude mít nárok na 5 tis. Kč. Ten, kdo měl 2 stánky, bude mít nárok na 8 tis. Kč/den a stánkaři se 3 a více stánky budou moci dostat 11 tis. Kč/den. Maximální podpora pro jednoho stánkaře za 30 dní tedy bude 330 tis. Kč. Pro organizátory adventních trhů činí maximální výše podpory 5 mil. Kč. Příspěvek nebude možné kombinovat s příspěvky z ostatních podpůrných programů.

Rádi vás provedeme
problematikou práva