Pro podnikatele z oblasti cestovního ruchu a pořádání akcí byla schválena nová výzva v rámci programu COVID 2022 – Sektorová podpora. Podpora je určená pro podnikatele s poklesem tržeb za rozhodné období alespoň o 50 % oproti stejnému období roku 2019. Za každého zaměstnance v pracovním poměru získá 1 žadatel 500 Kč na den. Žádat o tuto podporu mohou podnikatelé ve výše uvedených sektorech. Podpora bude poskytována za období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 do maximální výše 1,5 mil. Kč, pro organizátory kulturních a sportovních akcí vč. organizátorů seminářů, konferencí a veletrhů od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022 do maximální výše 3 mil. Kč. Předpokládaná alokace je 1,75 mld. Kč. Příspěvek nebude možné kombinovat s příspěvky z ostatních podpůrných programů. Žadatelé mohou o podporu žádat v období od 5. 4. 2022 do 12. 5. 2022.

Podrobnosti naleznete v sekci COVID 2022 – SEKTOROVÁ PODPORA.