Pro někoho možná otravná lišta, kterou bez přečtení „odklikne“ pokaždé, když na něj vyskočí z webových stránek, pro jiného upozornění, že jeho aktivita je sledovaná a vyhodnocovaná někým cizím.

Naše chování bezesporu ovlivňuje mnoho faktorů, které si stěží můžeme vždy uvědomit, což v obecné rovině nemusí nutně značit problém. Nicméně pokud do hry vstupuje výpočetní technika, která analyzuje veškeré naše chování na internetu za účelem prodeje zboží nebo poskytnutí služeb a tomu přizpůsobuje všechen dostupný obsah na veřejné síti, lze minimálně souhlasit, že věc stojí za pozornost.

Zavedení nových standardů v oblasti ochrany osobních údajů si klade za cíl od ledna schválená novela Zákona o elektronických komunikacích, která stanovuje povinnosti pro každého, kdo získává informace prostřednictvím tzv. cookies. Ti musí od uživatelů získat předem prokazatelný souhlas s rozsahem a účelem zpracování získaných informací. A právě k tomu slouží „cookie lišta“.

Celé znění § 89 odst. 3 Zákona o elektronických komunikacích:

Každý, kdo hodlá používat nebo používá sítě elektronických komunikací k ukládání údajů nebo k získávání přístupu k údajům uloženým v koncových zařízeních účastníků nebo uživatelů, získá od těchto účastníků nebo uživatelů předem prokazatelný *souhlas s rozsahem a účelem jejich zpracování. Tato povinnost neplatí pro technické ukládání nebo přístup výhradně pro potřeby přenosu zprávy prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo je-li to nezbytné pro potřeby poskytování služby informační společnosti, která je výslovně vyžádána účastníkem nebo uživatelem.

             *Uvedený souhlas pak samozřejmě musí naplnit požadavky GDPR.

Nezbytné (funkční) cookies, které zajišťují technicky správné fungování webových stránek je možno „používat“ jako doposud bez souhlasu uživatelů s tím, že musí být uvedeny alespoň v obecných zásadách zpracování osobních údajů. Jsou-li však uvedeny v cookie liště i nezbytné cookies, pak to jistě není na škodu a naopak to svědčí o větší transparentnosti provozovatele.

Marketingové cookies, mezi které se řadí – reklamní, analytické, statistické a personalizační cookies jsou podrobeny již nutnosti aktivního souhlasu uživatele.

Závěrem lze doporučit všem, kdo provozují webové stránky či přímo e-shop a získávají informace uvedeným způsobem, aby pokud tak ještě neudělali, přizpůsobili své stránky novým standardům a předešli tak možným postihům za nedodržení Zákona o elektronických komunikacích.

Pozornosti by neměla uniknout také nová směrnice Evropského parlamentu č. 2019/2161, která řeší otázky recenzí, řazení produktů a zobrazování cen. Provozovatelé e-shopů mají čas do května, aby vše uvedli do souladu se zněním směrnice.[1]

V Advokátní kanceláři TOMAN & PARTNEŘI poskytujeme právní poradenství v oblasti IT a Média. Obraťte se na nás v případě jakýchkoli dotazů, které se týkají Vašeho webu nebo e-shopu. Rádi Vám poradíme.

Radek Voňavka

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

 

 


[1] Disivo, L. (4. duben 2022). Pravidla pro e-shopy se opět mění. Pozor si musí dát hlavně na uvádění správné ceny. Lawyers & Business, stránky 38-39.

Rádi vás provedeme
problematikou práva