Dne 31. 8. 2021 skončila tzv. ochranná doba, po níž měly cestovní kanceláře využívající Lex voucher odloženu povinnost vrácení plateb za neuskutečněný zájezd. Zmíněné datum představovalo nejzazší možný termín, do kterého mohli zákazníci uzavřít novou smlouvu o zájezdu jako náhradu zrušené dovolené.

Držitelé voucherů splňujících podmínky uvedeného zákona, kteří možnost uzavření nové smlouvy ve stanovené lhůtě nevyužili, mají nyní nárok na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd, a to nejpozději do 15. září. 2021. Je však potřeba dát si pozor na rozlišení poukazů, které mají zákazníci v držení.

Poukazy dle Lex voucher byly vydávány i bez souhlasu zákazníka namísto zájezdů v termínu od 20. února do 31. srpna 2020, které však z důvodů pandemie nebyly uskutečněny.

Cestovní kanceláře však v mnoha případech vydávaly vlastní poukazy se stanovením individuálních podmínek, na něž se pravidla zákona Lex voucher nevztahují. Dost často byly takovéto poukazy zákazníkům prezentovány jako „Lex vouchery“, spolu s nedostatečným či dokonce žádným poučením zákazníka ze strany cestovní kanceláře. Takovýto postup je však v přímém rozporu se zákonem, mimo jiné z toho důvodu, že zákazníci v případě přijetí vlastního poukazu cestovní kanceláře nejsou chráněni zvláštními ustanoveními zákona Lex voucher a jsou nuceni se podřídit takto smluvně přijatým a (pro zákazníky) mnohdy nevýhodným podmínkám cestovních kanceláří.

Mgr. Bc. Denisa Hirschová

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Mgr. Bc. Denisa Hirschová - Profilový obrázek
Mgr. Bc. Denisa Hirschová
advokát