Novela zákona o matrikách, která nabude účinnosti 1. ledna 2022, umožní ženám a dětem ženského pohlaví používat své příjmení v nepřechýleném, tedy mužském tvaru, bez dalších požadavků. Žádost o změnu příjmení nebude muset být nově odůvodněna některou z dosud stanovených podmínek. Doposud tak o nepřechýlené příjmení mohly požádat pouze (i) cizinky, (ii) občanky ČR s jinou než českou národností, (iii) občanky ČR které mají či budou mít trvalý pobyt v cizině nebo (iv) občanky ČR které mají manžela cizince (respektive partnerku cizinku).

Uvedená změna byla zdůvodněna především údajným nárůstem zájmu žen zvolit si své příjmení bez přípony -ová, což ovšem česká právní úprava až na shora zmíněné případy nedovolovala a zapříčiňovala tak prý nerovnost postavení mezi pohlavími. Pozitivním přínosem novely má být i snížení byrokratické zátěže.

Objevily se však i oponentní názory, že volba tvaru příjmení je genderově nevyvážená, když neumožňuje mužům zvolit si své příjmení v ženské podobě. Mezi zastánce nepřechylování ženských příjmení nepatří ve většině případů ani jazykovědci, podle nichž není český jazyk z gramatického hlediska na absenci koncovek u ženských jmen uzpůsobený, a může tak v praxi vést k matoucí a problematické komunikaci.

Mgr. Bc. Denisa Hirschová

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Mgr. Bc. Denisa Hirschová - Profilový obrázek
Mgr. Bc. Denisa Hirschová
advokát