V letošním březnu se Soud Evropské unie začal zabývat českou žalobou na zrušení zbraňové směrnice, která rozšiřuje zákaz držení některých poloautomatických zbraní a zásobníků s větší kapacitou a dále rozšiřuje na některé druhy zbraní registrační povinnost.
Nyní k této žalobě podala generální advokátka Soudního dvora Evropské unie doporučení soudu, aby žalobu České republiky zamítl, i když tento názor není pro soud závazný, velmi často tyto doporučení soudci potvrdí.
Český boj však neustává, jelikož je zde stále šance na prosazení argumentů České republiky. Generální advokátka se s některými, dle vyjádření českých politických stran, vypořádala totiž nedostatečně. Jedním z nich je argument, že směrnice nepřiměřeně zasahuje do vlastnických práv legálních držitelů zbraní, proti nimž stojí pouze argumentace o nebezpečnosti zbraní. Česká republika bude tedy i nadále se svými argumenty usilovat o zrušení směrnice.
Vše tedy zatím není ztraceno. Výsledku se však dočkáme zřejmě až na podzim.

Markéta Kokešová

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“