Dne 1. ledna 2022 nabývá účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Ta vzbudila v široké veřejnosti rozporuplné názory zejména díky nově upravené problematice bezpečného předjíždění cyklistů. Podle nově doplněného § 17 odst. 6 zákon o silničním provozu platí, že při předjíždění cyklisty je řidič motorového vozidla povinen dodržet bezpečný boční odstup. Bezpečným bočním odstupem při předjíždění cyklisty se rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 m. V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km/h je vzdálenost bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty podle věty druhé nejméně 1 m.

Je zřejmé, že v praxi nebude snadné v některých situacích toto porušení řádně posoudit, zejména z důvodu možné důkazní nouze. Pomoci prokázat porušení povinnosti bude moci např. svědecká výpověď. S vysokou pravděpodobností by měla být situace považována za prokázanou v případě, že by porušení povinnosti bezpečného odstupu zaregistrovali službu konající policisté (policejní hlídky) v rámci své dozorové činnosti. Použít jako důkazní prostředek lze i kamerový záznam, ať už veřejného kamerového systému (především v obcích), tak i záznamy pořízené z automobilů nebo samotnými cyklisty (typicky z kamer umístěných na kolech či cyklistických helmách). Nedodržení bezpečného odstupu při předjíždění přitom musí být zřejmé, musí se tedy jednat o předjíždění těsné a nebezpečné.

Za „pouhé“ porušení povinného odstupu při předjíždění cyklisty může řidič dostat pokutu až do výše 2.000,- Kč. Pokud však svým nebezpečným předjížděcím manévrem řidič cyklistu ohrozí, může být taková situace hodnocena jako zakázané předjíždění, za které řidiči hrozí pokuta 5 až 10 tisíc korun, obdržení trestných bodů a zákaz řízení na šest měsíců až rok.

Bezpečný odstup předjíždějících řidičů motorových vozidel od cyklistů dlouhodobě podporuje iniciativa „1,5 m“ cyklistického závodníka Romana Kreuzigera a dalších známých osobností (viz www.jedenapulmetru.cz).

Mohlo by vás zajímat