Evropská komise představila dne 14. 7. 2021 klimaticko-energetický legislativní balíček s celkem 13 návrhy aktualizace či zavedení zcela nových směrnic a nařízení, které mají sloužit k dosažení nových klimatických cílů. Název balíčku – Fit for 55 – odkazuje na záměr snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55 % oproti roku 1990. Evropská unie rovněž plánuje do roku 2050 dojít k uhlíkové neutralitě, tedy k dosažení rovnováhy mezi emisemi skleníkových plynů a jejich zachycováním z atmosféry.

Jednou z nejvýraznějších plánovaných změn, které se dotknou téměř každého jednotlivce, má být celkem významný zásah do automobilového průmyslu. Evropská unie v rámci svého záměru co největší podpory elektromobilů (spolu se související podporou členských států k budování dobíjecích stanic) navrhuje, aby všechny nově prodávané automobily měly od roku 2035 nulové emise. To by ve skutečnosti mělo ten následek, že by došlo k úplnému ukončení výroby a prodeje vozů se spalovacími motory, ačkoliv by je bylo možné nadále používat.

Dle nové legislativy by rovněž mělo být na hranicích s EU zavedeno uhlíkové clo, které by se vztahovalo na dovoz emisně náročných produktů jako jsou ocel, cement, hnojiva, hliník či energie.

Zdanění by pak nově mělo podléhat i letecké palivo kerosin, kdy by letecké společnosti měly platit daň za každou vypuštěnou tunu oxidu uhličitého.

Evropská unie dále mimo jiné plánuje revizi systému pro obchodování s emisemi, které se děje prostřednictvím tzv. emisních povolenek (EU ETS). Tyto povolenky laicky řečeno představují povolení k vyprodukování určitého množství emisí, kdy mají sloužit jako nástroj ke snížení produkcí skleníkových plynů – systém je nastaven tak, aby pro producenty těchto emisí bylo ekonomicky výhodnější snížit emise, než platit jejich produkci. Nově by tak do trhu s emisemi měly spadat i lodní společnosti, silniční doprava a vytápění budov.

Shora uvedený výčet představuje pouze zlomek plánovaných změn, které by v případě, že by byl výše uvedený balíček přijat, měly začít platit od roku 2026. Je samozřejmě otázka, jaká bude finální podoba právních předpisů, neboť uvedený návrh musí být odsouhlasen Evropskou radou a Evropským parlamentem. Evropská unie nicméně otevřeně přiznává, že kvůli klimatické změně je potřeba drastických opatření, které je nutno zavést během následujícího desetiletí, a současně se nikterak netají tím, že tato opatření budou mít přímý vliv na každého jednotlivce. EU však věří, že každý z nás nakonec pocítí kladné dopady. Upřímně, ekologie je dobrá věc, ale nic by se nemělo přehánět.

Mgr. Bc. Denisa Hirschová

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

Mgr. Bc. Denisa Hirschová - Profilový obrázek
Mgr. Bc. Denisa Hirschová
advokát