Od 15. července 2021 vojáci aktivní zálohy rotačně pomáhali s organizací a zabezpečením akce v Národním očkovacím centru O2 universum v Praze. Ve čtyřech rotacích se postupně vystřídalo 220 vojáků. I když šlo výhradně o záložníky s trvalým bydlištěm na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje, jejich mateřské jednotky jsou rozesety po celé České republice. Jednalo se o první operační nasazení aktivních záloh svého druhu a všechny spojoval zájem pomoci, a především ukázat širší veřejnosti, že mezi vojáky aktivních záloh a profesionály není zásadnější rozdíl. Ostré nasazení aktivní zálohy ukázalo, že dokáže samostatně a bez výhrad plnit všechny zadané úkoly a rovněž, že je nezbytným článkem při řešení krizových situací. Stále je třeba mít na paměti, že armáda není určena pouze k řešení ozbrojených konfliktů, ale také k pomoci všem občanům, kteří ji naléhavě potřebují. To ostatně ukázalo také nasazení vojáků při likvidaci škod způsobených tornádem v oblasti jižní Moravy koncem června letošního roku, ale kupříkladu i následků povodní v minulých letech. Prvek armády je důležitý a její angažmá v praxi to pouze dokládá.

Také jeden ze zaměstnanců advokátní kanceláře TOMAN & PARTNEŘI – stejně jako stovky dalších z jiných profesí – je krom svého „civilního“ povolání zařazen u aktivních záloh Armády České republiky. I on se osobně zúčastnil výše uvedeného operačního nasazení v Národním očkovacím centru a k této akci stejně jako ke svému působení u aktivních záloh uvádí následující:

„Bylo zajímavou zkušeností zúčastnit se akce takového formátu. Setkalo se zde několik desítek vojáků, kteří na jeden týden opustili svá civilní povolání napříč různými profesemi a věnovali se s úsilím plnění zadaného úkolu. Velmi mile mě překvapilo, jak rychle se dokázali vojáci adaptovat do nové role a jak pružně dokázali přejít do vojenského módu. S nikým, kdo se akce zúčastnil, nebyly v průběhu žádné problémy, každý dělal to, co měl anebo ještě přidal něco navíc. Týden uplynul, a i když byl vyčerpávající, nikomu nechyběl při závěrečném hodnocení a poděkování úsměv ve tváři. Dík však nepatří pouze nasazeným vojákům, ale i schovívavosti našich rodin a zaměstnavatelů, kteří nás v průběhu celého roku „propouštějí“ k pravidelnému cvičení. O to více si sám vážím přístupu vedení naší kanceláře, že mě v této činnosti podporuje a tím dává jednoznačně najevo, že jí zajištění bezpečnosti naší republiky není lhostejné. Společně si všichni neseme historický odkaz událostí, kterým jsme v minulosti museli především v období okupace čelit. Snad je to čirá náhoda nebo snad symbolika, že jen pár ulic od sídla naší advokátní kanceláře v kryptě chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici položili v červnu 1942 za svobodu nás všech své životy strůjci atentátu na zastupujícího říšského protektora a další hrdinové paradesantních výsadků. Na svou vlastní historii nesmíme nikdy zapomenout.“

Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI podporuje Armádu České republiky a své právní služby nabízí za výhodnějších podmínek jak profesionálním vojákům, vojákům aktivních záloh, tak i válečným veteránům.

 

JUDr. Josef Sklenička, Ph.D.
zástupce ředitele kanceláře

 

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let. Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

JUDr. Josef Sklenička, Ph.D. - Profilový obrázek
JUDr. Josef Sklenička, Ph.D.