Jak ochránit citlivá data v elektronické komunikaci se svými klienty, to je aktuální otázka většiny advokátních kanceláří. Nejen konkurence, ale také počítačoví piráti z celého světa mohou mít zájem právě o tyto informace.  

„Pro naši advokátní kancelář je z pohledu bezpečnosti klíčová zejména problematika obchodního a trestního práva, kde se zpracovávají a zasílají velmi citlivá data nejen právního charakteru,“ říká JUDr. Petr Toman, LL.M. 

Proto se vedení advokátní kanceláře na tuto problematiku zaměřilo a spojilo se se společností CNS a.s., která vyvinula aplikaci na šifrovaný přenos a sdílení dat s názvem Safety4transfer. 

Zabezpečení přenosu Safety4Transfer je zajištěno šifrováním veřejnými klíči (PKI) s využitím zabezpečeného HTTPS protokolu, který si software otevírá pro každou komunikaci zvlášť. Dále je využito výhod cloudové platformy Microsoft Azure a vlastního způsobu fragmentace a defragmentace souborů.  

Tuto službu bude advokátní kancelář TOMANT, DEVÁTÝ & PARTNEŘI nabízet svým klientům zdarma jako preventivní nástroj v boji proti počítačové kriminalitě. 

Šimon Toman

„Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.  Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“