Upozorňujeme, že obsah těchto webových stránek ani jakákoli zde prezentovaná právní východiska nejsou právní službou a ani právní službu nenahrazují.
V případě konkrétního dotazu či zájmu o právní službu kontaktujte kancelar@chtk.cz a my vám rádi s řešením vašeho problému pomůžeme.
Věcně příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů je Česká advokátní komora.